Jednodňový splav - každý si vyberie

Dĺžka splavov na výber:

  1. Brusno – BB (Uhlisko) – 23,2 km, cca 5 – 6 hod (možnosť predčasného ukončenia v Šalkovej alebo neskoršieho vo Vlkanovej)
  2. BB – ZV  – 19,3 km, cca 4 -5 hod (možnosť predčasného ukončenia v o Vlaknovej alebo na Rybariku)
  3. Indivindi na mieru

Cena:

Pracovné dni: 9 €/osoba
Víkendy a dni pracovného voľna: 13 €/osoba

Doprava: Na jednu várku vieme zobrať max 8 osôb, potom sa doprava ráta odznova. V cene komplet výstroj na vodu: loď, pádlo, vesta, barel, doprava a všetky užitočné rady.

Obtiažnosť: vhodné aj pre začiatočníkov, rodiny s deťmi (odporúčame rafty) 

Občerstvenie: V kempoch je možnosť občerstvenia a stravy (nie je v cene).

Doprava: po splave skončíte v cieli pri autách.

Lode: plastové/nafukovacie kánoe 2 miestne (min. počet 2 osoby) plastové/nafukovacie kánoe 3 miestne (min. počet 3 osoby) Raft 6 - 10 miestny (min. počet 4 osoby).
* min. počet platiacich osôb je 4