SUMMER IS LOADING ...
Rezervujte si splav na 0940 10 88 44 alebo
info@hastrman.sk

 

Pripravili sme pre Vás ponuky SUP boardov- či už si ich chcete zakúpiť alebo požičať na Hron.
Zakúpiť si môžete priamo cez nás, v prípade záujmu Vám pošleme ceny a info aj na ostatné boardy.

fit cena1

 

Ceny požičania:

8:00 - 11:45     (doobeda): 20 EUR
12:00 - 18:00:  (poobede): 20 EUR
8:00 - 18:00     (cely den): 30 EUR
2 hod. (cez tyzden alebo po dohode): 12 EUR

 

 

Uložiť

Často kladené otázky

 • Koľko ludí môže byť na rafte?
  Rafty sú 4 - 10 miestne. Minimálny počet platiacich osôb pri jednodňovom splave sú 4 osoby. Pri inom prenájme nieje počet obmedzený - skúsený vodák raft ukormidluje aj sám, avšak to už stráca pointu mať požičaný raft. Samozrejme každý dostane plávaciu vestu, pádlo, barel na veci, mapu a potrebnú inštruktáž.

 • Je splav Hrona nebezpečný? Aká je vôbec náročnosť?
  Hron je celkovo nenáročná rieka. Na hornom toku je jedna nesplavná hať (elektráreň) v Šalkovej ale tá je dobre označená a je pred ňou dostatočne dlhý úsek kľudnej vody aby ste mohli bezpečne pristáť a preniesť - prenáša sa po ľavej strane. Za Slovenskou Ľupčov sa nachádza splavná hať (pokiaľ je dosť vody).

 • Môžem zobrať do raftu aj deti?
  Áno, deti nie sú problém. Ako sme spomínali vyššie Hron je bezpečný a raft tiež. Deti odporúčame posadiť do stredu raftu aby nevypadli a mali ste ich pod dozorom a tiež im obliecť vesty. Treba dať tiež pozor na pádla pretože deťom pádlo skôr vypadne z ruky ako dospelému.

 • Pôjde s nami na raft aj inštruktor?
  Hron je bezpečná, turistická rieka a preto neposkytujeme inštruktora. Pred splavom vám povieme všetky základné informácie ako sa s raftom narába a tiež necháme leták so základnými údajmi ako o rieke tak aj rafte. V prípade záuju však nieje problém zabezpečiť kvalifikovaného inštruktora.

 • Koľko trvá splav?
  Horná najbežnejšie splavovaná trasa z Nemeckej do Banskej Bystrice: je to splav na celý deň, ale hrozne závisí od toho kde sa ako dlho zastavíte. Nemecká – kemp Mlynčok v Slovenskej Ľupči 3-4hodiny, Mlynčok – Banská Bystrica 2-3hodiny. Väčšinou sa začnína okolo 9-10tej hodiny ráno a končí sa okolo 16 - 17tej.
 • Trasa štandardná pri jednodňovom splave:
  Brusna (Nemecká) – Banská Bystrica (v prípade potreby viete skončiť/začať aj skorej)
  Dĺžka: 25 riečnych kilometrov, čas cca 6 -8 hod.

 • Kedy treba raft rezervovať?
  Nemáme pevne stanovený počet dní dokedy treba loď rezervovať. Platí pravidlo „kto prv príde ten prv mele“ takže odporúčam rezervovať čo najskôr.

 • Ako je to s dopravou raftu?
  Pri produkte jednodenný splav máte dopravu osôb a výstroje zahrnutú v cene. Doprava je zabezpečená mikrobusom. Autá si môžete odparkovať v cieli splavu na Uhlisku s kadiaľ Vás vyvezieme na štart splavu alebo po dohode po Vás prídeme kde treba. 
  Pri viacdňovom splave alebo pri pri požičaním len výstroje bez dopravy postupujeme nasledovne:
  Raft vydávame v BB zbalený aby sa dal pohodlne preniesť. Odporúčame nabrať zbalený raft v Banskej Bystrici, hodiť ho do vlaku alebo auta nalodiť sa v Nemeckej (Mlynčoku) a splaviť to sa do ciela. Pokiaľ máte dve a viac aút, nechajte jedno auto v cieli a po splave sa tým autom vyvezú šoféri na štart a donesú ostatné autá. Pokiaľ by ste si chceli objednať odvoz nie je to problém. Opäť môže auto nechať v Banskej Bystrici a nechať sa vyviezť aj s posádkou na štart a po skončení splavu budete mať auto pripravené. Cenník odvozu je 0,5Eur/km a počíta sa cesta obojsmerne z Banskej Bystrice. Čiže napríklad BB – Nemecká je cca 20km a teda obojsmerne 40km a teda 20Euro. Odvoz je štandardne bez vodákov ale keďze máme 9 miestny miklrobus, tak pokiaľ sa dohodneme dopredu prídeme po vás autom a zoberieme aj celú posádku. Cena sa v tomto prípade nijak nenavyšuje. Auto má kapacitu 9 osôb.
 • Čo so sebou:
  Z minima nevyhnutných vecí odporúčame nechať doma polovicu. Na lodi je totiž obmedzený priestor
  – k dispozícii budete mať 1 plastový sud s objemom 50L (preto zabudnite na troje párov topánok
  alebo dáždnik).

 • Nezabudnite na:

  1. Pevné topánky do vody – ideálne sú sandále, staré tenisky (šľapky zvyknú odplávať pri prvom

  výstupe z lode alebo prevrátení sa)

  2. Noste čiapku a slnečné okuliare. Počítajte s ich možnou stratou, preto voľte lacnejšie modely.

  3. Opaľovací krém, repelent

  4. Nepremokavé vrecko na doklady, foťák, lieky a podobne – sud je síce vodotesný, ale môže sa stať,

  že ho poriadne nedotiahnete alebo vám peňaženka vypadne pri vyberaní zo sudu

  5. Náhradné a teplé oblečenie

  6. Dodržiavajte pitný režim
 • Čo robiť pri prevrátení:
  Dôležité je zachovať pokoj a rozvahu a držať pádlo a loď. Loď sa tak ľahko nestratí, ale s tým pádlom
  to môže byť horšie. Bez neho je totiž loď neovládateľná. V silno prúde sa
  nesnažte postaviť, radšej sa dajte na chrbát, upažte ruky a snažte sa dostať
  k brehu alebo do tíšiny. Nohy držte pred sebou a pérujte nimi prípadne nárazy
  na kamene a iné prekážky. V prípade možnosti sa držte lodi, dávajte však veľký
  pozor aby ste sa nedostali medzi loď a prekážku!

 • Nebezpečné miesta na Hrone:
  1. Hať v Šalkovej
  V Šalkovej sa po novom prenáša po ľavej strane. Je to tam dobre vyznačené tesne pred zlomom, len
  za väčšej vody sa pripravte na výstup zodpovedne a držte si rozostupy medzi jednotlivými loďami.
  2. Hať vo Zvolene

 • JEDNODENÝ SPLAV HRONA info:
  Jednodňová splav je najlepší spôsob ako zažiť perfektný zážitok na vode. Splavuje sa štandardne z Brusna ( v prípade záujmu z Nemeckej) do Banskej Bystrici, je to rovných 25 riečnych kilometrov. Dĺžka splavu závisí od zvoleného tempa a počtu zastávok. Čistý čas plavby je cca 6 hodín (rieka tečie zhruba 4 km za hodinu). Splavujete najkrajší úsek Hrona, pekné perejky, krásna príroda, miestami sa cítite ako v inom svete. Po ceste Vás čakajú príjemné miesta na občerstvenie.

Obsadenosť lodí a raftov

Založili sme pre vás google kalendár s označením obsadenosti raftov a lodí. Kalendár sa snažíme aktualizovať každý deň avšak nie vždy je to možné nakoľko sme denne s vami na Hrone. Preto prosím berte tento údaj ako informačný a vždy si preverte obsadenosť telefonicky alebo emailom.

 • bez textu: voľné všetky rafty a lode
 • PR: voľné posledné RAFTY (1-2ks)
 • PK: voľné posledné KÁNOE (1-3ks)
 • OR: všetky RAFTY obsadené
 • OK: všetky KÁNOE obsadené

Obchodné podmienky

Vztah medzi Klientom a firmou In Motion. s.r.o (dalej len „nájomca a prenajímateľ) sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, ktoré sú doplnené a upravené ďalej uvedenými podmienkami, ktoré sú záväzné pre obe strany.

Zmluvný vzťah
Zmluvný vzťah medzi prenajímateľom a nájomcom vzniká podpísaním nájomnej zmluvy obidvomi stranami (v dvoch vyhotoveniach) a po obdržaní zálohy vo výške 50% ceny.

Stornovacie poplatky
Ak nájomca zruší svoju rezerváciu, bude mu vrátená doposiaľ zaplatená čiastka znížená o nasledovné storno poplatky:

 • do 30 dní pred začiatkom výletu 0% zálohy
 • do 14 dní pred začiatkom výletu 30% zálohy
 • do 7 dní pred začiatkom výletu 50% zálohy
 • menej ako 7 dní pred začiatkom výletu 100% zálohy


Zmeny a zrušenie objednávky zo strany prenajímatela
Prenajímatel má právo na zrušenie objednávky v dôsledku nepriaznivých klimatických podmienok (povodne, nízky vodný stav, dlhotrvajúci silný dážd, víchrice). V tom prípade bude nájomcovi vrátená záloha v plnej výške.
Ďalej si prenajímateľ vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade, že nájomca alebo osoby ním zastúpené javia známky nadmerného požitia alkoholu alebo iných návykových látok. V takomto prípade nebude nájomcovi vrátená záloha.

Odovzdanie a prevzatie predmetov nájmu
Prenajímatel sa zaväzuje, že predmety nájmu budú odovzdané nájomcovi v stave spôsobilom na dohodnutý úcel. Nafukovacie clny budú pri odovzdávaní nájomcovi a preberaní prenajímatelom v nafúknutom stave a skontrolované obidvomi stranami. Taktiež nepremokavé barely, prípadne vaky budú skontrolované, ci nejavia známky poškodenia. Za zhoršenie technického stavu predmetov nájmu v priebehu splavu, ako aj za škody spôsobené na majetku nájomcu a iných osôb, nesprávnym používaním predmetov nájmu, nenesie prenajímatel zodpovednost.

Zodpovednost za vybavenie a náhrada škody
Nájomca sa zaväzuje používat predmety nájmu len na účely, na ktoré sú určené a to obvyklým spôsobom. Predmety nájmu sú určené na vodnú turistiku a je nutné ich chrániť najmä pred poškodením teplom (napríklad otvorený oheň). Nafukovacie člny je nutné chrániť pred prehriatím a následným prasknutím vplyvom slnečného žiarenia, včasným odpustením vzduchu s následným znížením tlaku v člne. V prípade straty, odcudzenia alebo zničenia predmetu nájmu je nájomca povinný uhraditťobstarávaciu cenu predmetu nájmu do 15 dní prenajímateľovi. Za nadmerné opotrebovanie predmetu nájmu spôsobené nedbalostou, hrubým zaobchádzaním a podobne, sa nájomca zaväzuje uhradiťnáklady na jeho opravu. Výšku náhrady urcč prenajímateľ. Pokiaľ nájomca nezaplatí prenajímatelovi náklady na opravu, náhradu za stratu predmetu nájmu, prípadne nájomné v stanovenom termíne, zaväzuje sa uhradiť penále z oneskorenia vo výške 0,5% denne z dlžnej čiastky.
Predmety nájmu sa nájomca zaväzuje vrátit do 20.00 hod v deň ukončenia nájmu (ak nie je dohodnuté inak).
Pri nedodržaní termínu vrátenia predmetu nájmu v termíne, ktorý je stanovený nájomnou zmluvou bude nájomcovi účtovaná dvojnásobná cena jednodňového nájmu za každý začatý deň omeškania.

Spôsob úhrady
Úhradu zálohy nájmu môže nájomca realizovať bezhotovostným prevodom alebo hotovostným vkladom na účet.
Peňažný ústav: FIO Banka
Číslo účtu: 2700163694 / 8330
Cena nájmu je stanovená platným cenníkom. Doplatok ceny uhradí Klient vždy v hotovosti pri prevzatí vybavenia (ak nie je dohodnuté inak).

Ostatné ustanovenia

V prípade, že nájomca podáva záväznú objednávku v prospech ďalších osôb, zaväzuje sa, že prevezme všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy i za osoby, ktoré zastupuje. Nájomca ako aj osoby ním zastúpené, ktoré sa zúčastňujú splavu tento absolvujú na vlastnú zodpovednosť.

FIO Banka, č.ú: 2700163694 / 8330